מהפכת טהרן: על בגידת המערב ושקיעתו

אירועי הימים האחרונים באיראן מהווים אולי הניגוד המוחלט והחריף להתנהלות של העולם החופשי ביחס למתרחש בעולם הערבי. בעוד שנשיא ארצות הברית, ברק חוסיין אובאמה, נחלץ לנהל משא ומתן עם המשטר האיראני, מצטט בחדווה מן הקוראן ומסכים הלכה למעשה להתחמשות התיאוקרטיה הרצחנית בנשק להשמדה המונית, מיליוני אזרחים איראנים נאבקים בגופם ומסכנים את נפשם על מנת להיפטר מעול הרודנות המוסלמית והתיאוקרטיה החומייניסטית. ההמונים שמילאו את רחובהּ המרכזי של טהרן ושילמו על כך בדמם, זוכים לכתף קרה מצד ממשל צ'מברלייני בבית הלבן, ממשל כנוע שלא זו בלבד שאיננו טורח להביע סולידאריות עם תנועה אמיצה הנאבקת בעריצות של אחמדינג'אד, אלא שכל שעשה היה להביע "דאגה" מהמתרחש בה, משל היה גורם ניטרלי, וגם גילה מעט "סימפטיה". אפילו עשרות ההרוגים, מאות העצורים ואלפי הנרדפים בידי הגסטאפו האיראני, לא גרמו לברק אובאמה לגנות בתקיפות את הרצחנות האסלאמיסטית.
 
תחת משטרו של הנשיא אובאמה, ועל רקע דעיכת הפופולאריות של מי שהוגדר כ"תקוות המערב", מתנערת מנהיגת העולם החופשי ממחויבותה לתמוך בתנועות הנאבקות לשחרור פוליטי, לאומי ואזרחי אמיתי. אותם מיליונים הנאבקים באיראן נגד זיוף תוצאות הבחירות אינם משליכים, כפי הנראה, את יהבם על משטרו התבוסתני של אובאמה. הם יודעים שהפעם, שינוי אמיתי יתרחש בלי שהמעצמה המתיימרת לשאת את לפיד החירות תתמוך בהם. חולשתה של ארצות הברית נוכח השתוללותה של צפון קוריאה היא שיעור לכל מתנגדי הרודנות והעריצות האסלאמו-פשיסטית באשר הם, כי המערכה על החירות הפכה לנחלתם של מעטים.

צ'מברליין בבית הלבן. ברק אובאמה

האיתות המגיע מארצות הברית לכל לוחמי החופש באשר הם (ושאינם נמנים על גמלאי מועדון המעריצים של יאסר ערפאת) הוא שיותר משנכון המערב להנחיל את ערכי הדמוקרטיה והחירות לכל, הוא מבקש בראש ובראשונה לדאוג לעצמו, להישרדותו. 
 
חזרה להנטינגטון
 
בצד דברים אלה, מן הדין לבחון את התמונה בהקשר רחב יותר. שני נביאי-אמת קמו למערב במאה השנים האחרונות: ליאון טרוצקי, שניבא את מות הסטליניזם ושילם בחייו על התנגדותו לפשיזם האדום, וסמואל הנטינגטון, נביא התנגשות הציביליזציות. לפני שנים לא מעט, חזה סמואל הנטינגטון את עידן מלחמת הציביליזציות והיה לאחד הנביאים המעטים שקמו לציביליזציה המערבית במאה העשרים (ולא הוכחו כנביאי שקר). הנטינגטון טען ב"מגנום אופוס" שלו – "התנגשות הציביליזציות" (הוצאת שלם: ירושלים, 2003) – כי "המערב הוא הציביליזציה החזקה ביותר ויישאר כזה עוד שנים רבות. אולם כוחו, יחסית לכוחן של ציביליזציות אחרות, הולך ופוחת… ציר מרכזי בפוליטיקה העולמית שלאחר המלחמה הקרה הוא אפוא יחסי הגומלין שבין כוחו של המערב ותרבותו ובין כוחן של הציביליזציות הלא-מערביות ותרבותן" (עמ' 15).
 
הנטינגטון היה זה שניתח באיזמל מנתחים משונן את ההתפתחויות בשלהי המאה העשרים וקבע כי אנו עומדים בפני תקופה של שינויים, אולם לא בפני עידן של קדמה. בניגוד לאופטימיזם המופלג של פוקויאמה, הוא חזה עולם של אנרכיה בו מתערערת סמכות הממשלה ומתפוררות המדינות, ניבא את התפשטות הנשק להשמדה המונית ולמעשה היה ראשון המתנבאים על עליית האסלאמו-פשיזם ככוח פוליטי בעל השפעה.
 
טרוצקי שגה כאשר טען בערוב ימיו – כנגד המיעוט במפלגתו, "האינטרנציונל הרביעי" – שחרף הברית עם היטלר, נותרה ברית המועצות מדינה סוציאליסטית ולא פשיזם בצבע אדום. הנטינגטון טעה בנקודה אחת חשובה: אמונתו הבלתי-נלאית, האופטימיזם המופלג שלו, בכוחו של מערב. בספרו, טען הנטינגטון כי "המערב מנסה, ויוסיף לנסות, לקיים את עמדת הבכורה שלו ולהגן על האינטרסים שלו באמצעות הגדרת האינטרסים האלה כאינטרסים של 'הקהילייה העולמית'" (עמ' 240). הוא לא השכיל לראות כי נכותו הרעיונית והערכית של המערב תהיה כה גדולה עד שלא יצליח לגבש משקל נגד להתארגנויות שמבקשות לערער אותו. "קואליציה כללית אנטי-מערבית איננה נראית סבירה בעתיד הקרוב", חרץ הנטינגטון (עמ' 242), ובעבור שנים ראה – עוד בימיו – קואליציה אסלאמו-סינו-רוסית נגד המערב.
 
הנטינגטון ניבא כי הגורם למלחמה בין ציביליזציות (על אף שלא העריך שסיכוייה גבוהים) "יכול להיות הסלמה של מלחמת קו שבר בין קבוצות מציביליזציות שונות – קרוב לוודאי שיהיו מעורבים בה מוסלמים מן הצד האחד ולא-מוסלמים מן הצד האחר" (עמ' 426). אולם מי האמין בעידן בו פרחה השמרנות החדשה בארצות הברית כי יקום מנהיג שיישבר נוכח המלחמה הזאת.

נקודת אור פילוסופית והיסטורית. סמואל הנטינגטון

מפעלו המונומנטאלי של הנטינגטון נותר כשהיה: נקודת אור פילוסופית והיסטורית חשובה בסבך הפוסט-מודרניזם והניהיליזם. הכשל המסוים בתיאוריה שלו – קריסת המערב נוכח ההתנגשות עם האסלאם –  מחייב עדכון של התיאוריה. העובדה שהמערב לא קם עוד להגן על עצמו מפני הקמים עליו מלמדת כי התנגשות הציביליזציות איננה מחייבת רק מאבק של המערב בציביליזציות הנגד, אלא של תומכי המאבק הזה בתוך המערב נגד מתנגדיו.
 
פניית העורף להמוני הנאבקים באיראן על חירות, דמוקרטיה, זכויות פוליטיות וחופש בסיסי, היא הבגידה הגדולה של המערב באבני-הדרך הפילוסופיות המרכזיות שכוננו את תרבותו. זוהי בגידה שעלולה לעלות לא רק במחיר חירותו של העם האיראני הנאנק תחת עול הדיכוי של משטר האייתוללות, כי אם עלולה לשאת תג מחיר כבד לאין ערוך בדמות איום על הציביליזציה המערבית מצד ציביליזציית-הנגד בהנהגת האסלאמו-פשיזם.
 
בדידותו של נתניהו
 
בהקשר זה, דווקא ישראל היא נקודת אור קטנה ובודדה. נאום בר-אילן שנשא ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה קרן אור שסימלה במידה ניכרת את הנכונות של קבוצה מסוימת – שיש לה אחיזה רבה בעם אולם כמעט שום-תמיכה בתוך האליטה הדקה של המשולש האקדמי-המשפטי-התקשורתי בישראל – להגן על ערכיה, קיומה ובטחונה של מדינת ישראל, ובשונה מן הממשל האמריקאי – לא לוותר על הרעיונות הבסיסיים שניצבים ביסוד הקיום היהודי-ציוני בארץ ישראל.
 
היו שסנטו בנתניהו (למשל, התועמלן המוכשר עקיבא אלדר מ"הארץ") על שלא נאם ישירות לפלשתינאים, אולם נתניהו ביקש להתעלות מעל הבלים רב-תרבותיים וגינוני ציטוטים שלא לצורך; בנאומו, הצליח בנאומו במרכז הדיון התקשורתי לא רק את הערכים ההיסטוריים של הציונות (ולא בהכרח של הציונות הרביזיוניסטית), אלא גם את האמונה העמוקה בערכי המערב שספג נתניהו לאורך השנים בהן עמד בקשר עם התיאורטיקנים והמדינאים השמרנים בארצות הברית.
 
החשיבות שבדברי נתניהו איננה רק בתנאים היסודיים שציין – פירוז המדינה הפלשתינית, שלילת זכות השיבה, עמידה על שלמות ירושלים, התעקשות על גושי ההתיישבות ביהודה ובשומרון, עליונות בטחון ישראל – אלא ברוח הכללית שנשבה ממנו. נתניהו הוא גיבור טראגי: מבחינות מסוימות, הוא נמנה על קומץ מנהיגים שהערכים ההיסטוריים של המערב הם נר לרגליהם; בצר לו, הוא מוצא עצמו באותו מקום יחד עם לא אחר מאשר מנהיגהּ של צ'כוסלובקיה לשעבר. בעמידתו האיתנה, מתעקש נתניהו שלא לייעד לישראל את הגורל שיועד לצ'כוסלובקיה.
 
התנהלותו הפושעת של אובאמה ביחס לתסיסה האנטי-תיאוקרטית והדמוקרטית בטהרן, לצד התייחסותו לישראל כמכשול האמיתי להקמת הגמוניה אמריקאית יחד עם משטרי הבובה הערביים במצרים, בירדן, באיחוד האמירויות, בעיראק, באפגניסטן ובערב הסעודית, מלמדות כי עתה ייאלצו חסידי הנטינגטון ואלה המרימים בגאון את נס ערכי הציביליזציה המערבית להיאבק על דרכם לא רק מול האיום האסלאמו-פשיסטי, אלא גם נוכח הנסיגה במערב עצמו אל מדיניות בינלאומית וערכים שתכליתם התרפסות בפני אויביו, ואחריתם – מי ישורנה.  
 
זכורה אמרתו האלמותית של הנטינגטון המנוח בה חתם את ספרו לפיה "בהתנגשות הציביליזציות תהיינה אירופה ואמריקה תלויות זו בזו, או שתהיינה תלויות זו לצד זו" (עמ' 439). מי שיביט מבט פלצות בחבלים שייכרכו סביב צווארם של מתנגדי המשטר האיראני, מן הדין שיחוש מחנק כבד בגרונו ולו מן הטעם הפשוט שבאלה שנתלו זה לצד זה, הוא, מן הסתם, כבר לא יוכל להיתלות.
 
נ. ב.: על שבשבת השמאל
 
מי שיעיין באתרי השמאל הרדיקל, האנטי-ציוני, בארץ – למשל, אתר "הגדה השמאלית" שמופעל על ידי תומכי חד"ש, או האתר של המפלגה הקומוניסטית הישראלית בו מופיע מדי שבוע בולטין המפלגה בעברית, "זו הדרך", ואפילו אתר "העוקץ" – יגלה שבתודעת השמאל האנטי-ציוני, המהפכה האיראנית פשוט לא קיימת.
 
כמו בימים הטובים ההם של "קול העם", כאשר המערכת המגויסת של ביטאון המפלגה הקומוניסטית מנעה מקוראי העיתון את מה שיכלו לדעת מקריאה ב"דבר" וב"הארץ", כך גם היום: הסטליניזם המאובן עוד חושב שאי-דיווח והיעדר התייחסות משמעו איון של אירועי השעה מתודעת המוני קוראי "זו הדרך", "הגדה השמאלית" ו"העוקץ".
 
האמת הבסיסית היא שהניאו-סטליניזם המקומי עוד לא גיבש את עמדתו ביחס למתרחש באיראן; ואם ישנה עמדה, היא נחלקת מן הסתם בין החברים היהודים ובין החברים הערבים. ישנם המחכים להפלת משטר האיאתוללות וישנם המצפים בכיליון עיניים להתבצרותו מחדש של אחמדינג'אד בשלטון, בציפייה שימשיך ב"מהפכה האנטי-אימפריאליסטית" שלו. הוגו צ'אבז, הגיבור של השמאל האנטי-ציוני המקומי, כבר הספיק לשלוח את חייליו לעזרת אחיו למהפכה.
 
לשמאל הרדיקלי הישראלי יש מסורת של התנגדות לתנועות שחרור שאינן נמנות על מחנה אומרי ההן של אש"ף. ב-1968, רק"ח תמכה בפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה. את מרד הסטודנטים של מאי-יוני 68' בפאריס היא כינתה "חוליגניזם של סטודנטים". כאשר ניסו קומץ ממנהיגיה של ברית המועצות לתפוש את השלטון ולהדיח את מיכאיל גורבצ'וב, הגורו המתהווית תמר גוז'נסקי תמכה בהם. את הפלישה לאפגניסטן הם הצדיקו, כשקרסה חומת ברלין עמדו וחירפו חרפות נמרצות וכשצבאו ההמונים על ככר טימישוארה נגד צ'אושסקו, הם שתקו.
 
החופש הקומוניסטי, כידוע, הוא תמיד חופש לצד אחד בלבד. ובחד-צדדיות הזאת נדבקו, כך נראה, גם שותפיהם של הקומוניס
ים ל"מחנה השלום", מה שבשעתו כינו מאיר וילנר וחבריו "הכוחות היהודיים הדמוקרטים והמתקדמים". כשבאיראן הרחובות בוערים, השמאל הרדיקלי עסוק כהרגלו בטינוף שמה של ישראל. מעין ריפוי בעיסוק המסיח את הדעת מן החשש שיבוא יום ויוסר האיום מטהרן.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • אזרח.  ביום יוני 23, 2009 בשעה 11:21

  The west won the cold war, but cannot ,and should not, impose its
  distinct values on other world civilisations.

  http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=4631

  The west and the rest.

  וגם אמרה זו זכורה:

  The West won the world, not by the superiority of its IDEAS ,or
  VALUES, or RELIGION. But rather, by its superiority in applying
  ORGANIZED VIOLENCE. Westerners often FORGET this fact. Non-
  Westerners NEVER do."

  Samuel P. Huntington

  לכן איני מתפלא שלמערב לא אכפת מלוחמי החופש.למערב אכפת מהאינטרסים הכלכליים שלו.המערב לא התערב כאשר ההמונים המדוכאים בפיליפינים (בזמן מרקוס ) ,בבורמה,באינדונזיה,בעירק,בארגנטינה,בגוואטמלה,בצילה,באירן (בזמן השאה.ישראל אף עזרה לאמן את המשטרה החשאית של השאה.)ובשאר המקומות בעולם בקשו ולחמו למען החופש.להיפך,ברוב המקרים ,ארה"ב והמערב תמכו ואף סייעו לרודנים לכתוש את לוחמי החופש.בהרבה מהמקרים המערב ,וארה"ב בפרט, ביצעו מהפיכה נגד משטרים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות ,(מוחמד מוסאדק באירן ,איינדה בצילה,וכד') והמליכו תחתם חונטות ודיקטטורים צבאיים.

  ובאשר לאתר העוקץ,בבקשה:

  http://www.haokets.org/default.asp?PageID=10&ItemID=4389

  ללמוד דמוקרטיה מהאיראנים
  אורלי נוי [18.06.2009]

  להתפתחויות הדרמטיות באיראן, הממקדות את תשומת הלב העולמית בשבוע האחרון, עשויות להיות השלכות פוליטיות מרחיקות לכת על עתידה של איראן עצמה ואולי על אף עתיד האזור כולו. אבל מעבר למשמעות הפוליטית, יש גם לקח אזרחי וחברתי ממה שקורה באיראן. לקח שאנחנו כאן בישראל רק יכולים להתקנא בו.

  כמי שנולדה וגדלה באיראן, עקבתי בהשתאות אחר רבבות המפגינים, שנהרו אל רחובותיה של טהראן ושל ערים נוספות בכדי למחות על העוול שנעשה להם. ראיתי המוני אדם צועדים, נחושים, סרטים ירוקים על ידיהם, גם כאשר השוטרים ואנשי הביטחון היכו אותם באכזריות, ואפילו אחרי שנפלו בקרבם חללים.

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 11:34

  קשה לי להתרשם מן המיומנות הזאת להוציא ציטוטים של הנטינגטון מהקשרם. למשל. הציטוט שהבאת מהנטינגטון לקוח מעמוד 50 בספרו "התנגשות הציביליזציות" בו הוא מתאר את התפתחות האנושות באופן ביקורתי, כתשובה לאופטימיזם של פוקויאמה.

  והוא גם טען, כמו שטען אגב אירווינג קריסטול (מאבות השמרנות החדשה), שאין לפעול למען כפיית ערכים ליברלים על ציביליזציות אחרות.

  הטענה שלי במאמר היא שבמידה שמתעוררות תנועות ליברליות ודמוקרטיות באומות שונות, חובה על המערב לתמוך בהן.

  יש לי לא מעט ביקורת על התנהלות המערב בעבר (למשל, בפרשת צ'ילה והדחתו של איינדה), אולם הדבר היחיד שאתה אומר הוא שלמערב מעולם לא היה אכפת מלוחמי החופש (אגב, אני חושב שהמשטר של השאה הפרסי היה פי אלף הומני מאשר המשטר הנוכחי, ותמיכת המערב בו היתה לדידי מוצדקת).

  האם אתה תומך במהפכה הדמוקרטית האיראנית?

  ואגב, קראתי את המאמר הקצר הזה ב"העוקץ". מתמיה איך עורכי האתר הזה לא מגיבים על האירוע הזה *בעצמם* כפי שהם עושים תמיד, אלא נותנים למישהי להגיב תגובה נידחת ולא מחייבת כלשהי.

 • יונתן  ביום יוני 23, 2009 בשעה 11:54

  מאמרים על מה שקורה באיראן מופיעים כרגע גם בעמוד הבית של העוקץ, גם בזה של הגדה השמאלית וגם בזה של אתר קדמה.

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 11:57

  באתר של העוקץ יש תגובה קצרה ולא אקטואלית משהו למה שקורה באיראן (ולא מצד העורכים של האתר שתמיד מזדרזים להגיב על כל אירוע), ובאתר של הגדה השמאלית יש תגובה מבולבלת של יעל לוטן שלא ברור מהי בכלל רוצה ובוודאי לא מייצגת את דעת עורכי הגדה השמאלית.

  לא כתבתי דבר על אתר "קדמה".

 • אזרח2  ביום יוני 23, 2009 בשעה 11:57

  מסכים עם כל מילה של הכותב. אירועי הימים האחרונים הביאו אותי להרהר האם הפוסט-מודרניזם והרליטיביזם הקיצוני טובים בתור שעשוע פילוסופי ואינטלקטואלי בלבד, אבל כאשר זה חודר לפרקטיקות הפוליטיות והמדיניות בזירה הפנימית והבינלאומית, יש לכך השלכות נוראיות.

  עם זאת, כדאי לשים לב כאן לתופעה מעניינת – בעוד ממשלות המערב מושכות ידיהן מן הסיפור באיראן, אזרחי המערב – אותם קולות בטוויטר, בבלוגים, וברחובות ערי הבירה של אירופה ואמריקה – משמיעים קולות אחרים – של הזדהות ואמפטיה. אז אם לאתרי השמאל עדיין אין דרך להתמודד עם הנעשה באיראן- הם כנראה לא השכילו להבין את המצב החדש שנרקם כאן – אזרחי כל העולם משלבים ידיים למען החופש בעוד שהממשלות מעוניינות לשמר את המצב הקיים ולהשקיט את התסיסה מתוך אינטרסים פוליטיים וכלכליים. לפיכך, אפשר בהחלט לצאת אל הדיון הזה מתוך תפיסה שמאלנית ואנרכיסטית ואף מרקסיסטית ולהגיע לאותן מסקנות – שיש לתמוך ולסייע ללוחמי החירות האיראנים.

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 12:00

  קשה לי להבין איך אפשר להכניס לפה אנרכיזם או מרקסיזם משום שההפגנות הן בעד דמוקרטיה ליברלית ופרלמנטריזם ולא בעד סוציאליזם, ביטול המדינה וכיו"ב.

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 12:01

  גם באתר קדמה לא מדובר במאמר של מישהו מעורכי וכותבי האתר הקבועים אלא בתרגום של מאמר מגרמנית שפורסם לפני שבוע במקום אחר.

 • אהרון תמוז  ביום יוני 23, 2009 בשעה 12:06

  אחמדינג'אד לא גרם נזק לחוסכים בקרנות השתלמות
  אחמאדינאג'ד לא גרם נזק לחוסכים בקופות גמל
  אחמדינג'אד לא אחראי לסחר העבדים בישראל שנקרא חברות כח אדם
  אחמדינג'אד לא אחראי לפשע של העלאת גיל הפרישה ל 67
  אימדינג'אד לא אחראי לפשע ויסקונסין
  אחמדינג'אד לא גרם לאנשים רעבים בישראל
  אימדינג'אד לא גרם לשואת הסאבפריים
  אימדינג'אד לא מעורב בפשעים של מכון ויצמן נגד עובדי גן המדע ברחובות

 • רון  ביום יוני 23, 2009 בשעה 12:24

  לפחות במקרה של דיפלומטים צרפתיים, משר החוץ עד הנשיא, האמירות נגד ההתנהלות הנוכחית של המשטר באיראן חריפות מאוד (ואני לא מדבר על הפגנות מול השגרירות האיראנית שמתארגנות בספונטאניות).
  ולגבי תגובתו של אובמה צריך להבין אותה בהקשר רחב יותר. בסך הכל לאף אחד אין הוכחות חד משמעיות שהיתה שם הונאה. והשחיתות של רפסנג'אני שעומד מאחורי ההתקוממות של תומכי "הרפורמה" צובעת את כל "ההפיכה" הזו בצבעים עגומים מאוד.
  לא שלא הייתי שמח לראות את אחמדיניג'אד נזרק לפח הזבל של ההיסטוריה, אבל ההתייחסות אליו כאל מקור כל רע היא חסרת שחר כמו ההתייחסות לאובמה (או אל מוסאווי) כאל משיח הטוב.

 • מגיב  ביום יוני 23, 2009 בשעה 12:34

  רון, עושה רושם שאתה מנותק לחלוטין מהמציאות

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 12:37

  בהתייחסותה למתרחש באיראן. שאר המדינות פשוט אילמות לחלוטין.

  כאשר אתה טוען שאין הוכחות לכך שהיתה שם הונאה, זה מזכיר לי את אלה שטוענים שאין הוכחות שסטאלין בעצמו נתן הוראה לרצוח מיליונים.

  רפסנג'אני ומוסאווי אינם טלית שכולה תכלת ובוודאי לא מהווים דוגמא, אולם ריאליזם פוליטי צריך לבחור את השחקנים העדיפים מתוך מה שקיים ולא מתוך מה שאיננו קיים.

  הסלחנות שלך כלפי מכחיש השואה המשיחי מטהרן היא רק חלק אינטגרלי מחוסר הסולידריות של כל השמאל כלפי המתרחש באיראן.

  העובדה שאינך מגלה שום סולידריות עם ההמונים שם ודואג קצת לטנף את מוסאווי, מלמדת על קו מחשבה מסוים שכבר כתבתי עליו כאן לא מעט.

 • רון  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:03

  נו באמת,
  אתה הופך אותי במחי משיכת מקלדת למכחיש פשעי סטאלין ואולי עוד מעט גם למכחיש שואה, רק בגלל שאני טוען שהתמונה מעט מורכבת יותר מהתפיסה המניכאית שלך.

  אני לא מטהר את אחמדיניג'אד, ואני לא דואג לטנף קצת את מוסאווי רק מציין את עובדת שחיתותו של רפסנג'אני.

  וממה שאני קורא בעיתונות האירופאית (גרמנית ואנגלית) המדינות האחרות אינן אילמות לחלוטין (מה גם שברובן זה לא השמאל ששולט – אז מה אתה בעצם אומר? או שאירופה מבחינתך היא בהכרח שמאלנית?)

  וזהו.. אני מניח שזה לא יספק אותך אבל בכל זאת 🙂

 • אזרח.  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:22

  חשוב להביע סולידריות עם כל המדוכאים המבקשים חופש בעולם.אבל נראה שישראל הרשמית ,בסיוע כלי התקשורת הישראלים ,משתמשת בנושא האירני כמסך עשן, כדי לכסות על הבעיות הפנימיות.

 • סטודנט להיסטוריה  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:24

  אירן הייתה בראשית שנות החמישים מדינה דמוקרטית. אולם האמרקאים והבריטים לא היו מרוצים שהנפט לא זורם אליהם בחינם, והעלו את השאה בהפיכה צבאית שהיה אדם אטום ומושחת. עדיף שהאירנים יפילו את האייטולות משום שאם ארה"ב תתערב אז כל העם האירני יהיה לצדם של האייטולות מתוך פטריוטיות אירנית נגד האמרקאים. סמואל הינגטון שהיה אינטלקטואל מוכשר טען שמדינות המערב צריכות למסד את היחסים שלהם עם שאר העולם בדרכים דיפלומטיות, ולא לכפות את הערכים שלהם בכפיה צבאית.

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:30

  רון, לא השוויתי אותך למכחיש פשעי סטלין, אבל ברור שבבחירות בהן מספר המצביעים גבוה פי כמה וכמה ממספר הרשומים, יש הונאה לא קטנה.

  ממה שאני קורא, לא היתה שום הבעת סולידאריות מפורשת עם העם האיראני נגד אחמדינג'אד מלבד אי-אלו קריאות להפסקת האלימות.

  וזה באמת לא מספק אותי 🙂

 • אזרח.  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:30

  פוסט-מודרניזם ,הרליטיביזם הקיצוני.אשמח אם תוכל להראות לי מה עשו הניאו-שמרנים ,השמרנים והימין המערבי ,למען לוחמי החופש שהיו במדינות שאת שמן הזכרתי בתגובתי הראשונה.

 • אונינ  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:33

  עצם העובדה שג'ורג' בוש פירק את אחד המוקשים הגדולים ביותר שהיו במזה"ת – עיראק – רק מדגיש את פועלם של השמרנים למען משטרים חופשיים.

 • אזרח.  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:37

  האירנית.מה שאני שונא ,זה את הצביעות הפוליטית אירן היתה דמוקרטיה בעבר,והיתה יכולה להתפתח יפה בכיוון הזה.אולם ארה"ב ובריטניה הורידו שלטון שנבחר בדרך דמוקרטית (מוחמד מוסאדק) ,והעלו שלטון בלתי דמוקרטי (השאה ) שנוי במחלוקת.תגובת הנגד היתה המהפיכה של האייתולות.

  http://www.text.org.il/index.php?book=0704013

  כל אנשי השאה.הפיכה אמריקאית ושורשי הטרור המזרח תיכוני.

  http://en.wikipedia.org/wiki/1953_Iranian_coup_d%27%C3%A9tat

  1953 Iranian coup d'état

  Operation Ajax – Iran and the CIA coup (1/2

  Operation Ajax – Iran and the CIA coup (2/2

  Why We Fight – Oil & Blowback

  וכמו שאומרים במערב,
  The chickens are coming home to roost .

 • דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:50

  של ארה"ב ובטח לא של מעשיה (למשל, ההתנהלות של קיסינג'ר שהביאה להפלת משטרו של איינדה). אולם השאלה היא מה היחס הנוכחי למהפכה האיראנית, לא מה היה בעבר.

 • אבנר  ביום יוני 23, 2009 בשעה 13:58

  נתניהו דיבר לראשונה בחייו על מדינה פלשתינאית לצד מדינת ישראל, וזאת לאחר שכבר קרוב ל80 אחוז מהעם מכירים בצורך הזה.

  זה לא נקרא מנהיג.

  מנהיג צריך להוביל ,ליזום ולהשפיע ולא להיות מובל על ידי אחרים ולהיגרר אחרי הארועים.

 • אזרח2  ביום יוני 23, 2009 בשעה 14:04

  לדוד- לא ברור לי מאיפה הסקת שההפגנות הם בעד סוג כזה או אחר של משטר. נכון לעכשיו, אני מתרשם שההפגנות האלו הם יותר נגד המשטר הנוכחי מאשר בעד סוג כזה או אחר של משטר. להזכירך, הצלחת המהפכה של 79 נבעה בין היתר מן העובדה שהמחאה נהנתה מתמיכה רחבה של קומוניסטיים, סוציאליסטיים ועד כמובן איסלאמיסטים. זה גם עונה לשאלתך – אפשר לצאת להפגנות האלו כמעט מכל פוזיציה פוליטית ובפרט מהפכנית – כדוגמת אנרכיזם ומרקסיזם.

  לאזרח – מדוע העובדה שהבעתי ביקורת כלפי השמאל הופכת אותי אוטומוטית לחסיד של בוש והימין? אינני מתכוון להגן על השמרנים.
  עם זאת, "אידיאלים" זה לא מילה גסה והתגובות הקורקטיות והאפורות של אובאמה מחליאות אותי לא פחות מאשר הרטוריקה המתלהמת והמשיחית של בוש.

 • אזרח.  ביום יוני 23, 2009 בשעה 14:07

  עירק?
  יש לחזור למסמך שנכתב עוד ב 1992 .לפני שהנטינגטון כתב את חיבורו הידוע.המסמך נכתב ע"י לוחם ה"חופש" הידוע Paul Wolfowitz ,והוא נקרא:The Wolfowitz Doctrine .במסמך,וולפוביץ טוען להגמוניה של ארה"ב.הגמוניה יחידה ובלתי מעורערת.הוא גם מסביר איך.

  http://www.historycommons.org/context.jsp?item=us_international_relations_41&scale=0#us_international_relations_41

  February 18, 1992: ’Wolfowitz Doctrine:’ Proposal Advocates US as World’s Lone Superpower

  http://www.historycommons.org/context.jsp?item=us_international_relations_41#us_international_relations_41

  רק מלה אחת חסרה במסמך.

  חופש.FREEDOM

  הגנראל WESLEY CLARK מאשר את שכתבתי.

  Wes Clark – America's Foreign Policy "Coup"

  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/994392.html

  העולם על פי מאטיי.

  "איננו יוצאים נגד שלטון החוק, אלא נגד השימוש במושג כדי למסך את מה
  שאנו באמת עושים: ביזה. משתמשים בשלטון החוק כדי לייצר אצל בני אדם
  צרכים לא אמיתיים, מעוותים, שהם בעצם צרכים של תאגידים". הפרופ´
  למשפטים אוגו מאטיי משרטט ניצול חוצה גבולות.

  סיפור מוסרי ,שנגמר בביזה.

  ועל זה אמר גור וידל,

  As societies grow decadent, the language grows decadent, too. Words are used to disguise, not to illuminate, action: You "liberate" a city, by destroying it. Words are to confuse. So that at election time people will solemnly vote against their own interests.

  Gore Vidal

 • פמיניסטית  ביום יוני 23, 2009 בשעה 14:12

  יפה איך שכנסת בטרוצקי ווילנר, והרי איך מאמר יכול להיות שלם בלי חירוף הקומוניזם ימח שמו? טרוצקי ווילנר כמובן רלוונטיים לחלוטין להבנת המצב באיראן. הרי זה לגמרי מדעי לומר שהמהפכה האיראנית קרתה בגלל טרוצקי והאינטרנציונל הרביעי. ככה זה במדעי הרוח, לא?

  בעניין אובמה, דווקא תמיכה שלו במפגינים היתה מחסלת אותם, מאחר ולהיות מזוהה באיראן עם האינטרסים של ארה"ב באזור פירושו גזר דין מוות פוליטי, ולפעמים לא רק פוליטי. ובכלל מגוכח לחשוב שארה"ב מחבבת יותר מדי את אחמדינג'ד. אבל מה זה חשוב, לך יש את הספר של הנגטינגטון שלך ויש לך יופי של תזה, לגמרי ברמת "המדעיות" של מדעי הרוח.

  דוד, בסוף השבוע הזה יערך מצעד הגאווה בירושלים. אפשר לראות בדיוק איזה חלקים במפה הפוליטית מוכנים לתמוך בו, ואיזה חלקים היו מוכנים לקרקף אותך (כן דוד, אותך באופן אישי). כל הכוחות הפוליטיים מקדימה וימינה רואים בך תת-אדם, וכל הכוחות הפוליטיים מהעבודה ושמאלה, עם דגש על מרצ, תומכים בך ובסגנון חייך. אני יודעת שאתה ממדעי הרוח, אבל שמעת פעם על מתאם סטטיסטי?

  ולסיום, מאמרים בשמאל על איראן:
  http://maavak.org.il/maavak/?article=588
  http://www.haokets.org/default.asp?PageID=10&ItemID=4389
  http://www.maki.org.il/index.php?option=com_content&task=view&id=3771&Itemid=82
  ממך לא ציפיתי לכאלה שקרים, דוד. ואם כן, אז לפחות ברומאית עתיקה.

  בקיצור, תזה מושלמת וקוהרנטית, עם ביבליוגרפיה ומראי מקום. מנחם פרי היה גאה בך. חבל רק שאין למה שאתה אומר כל קשר עם המציאות. נו טוב, מדעי הרוח כבר אמרנו?

  כולי תקווה שממשלת הליכוד הנוכחית תשמיד את הפקולטה שלך סופית, ותוריד אותך מהעץ הגבוה שטיפסת עליו.

 • אזרח2  ביום יוני 23, 2009 בשעה 14:33

  1. תגובתו של אובאמה, או יותר נכון התגובה שבאין תגובה, היא מכה קשה למפגינים, בעיקר לאור העובדה שלנאום קהיר הייתה השלכה על יצירת האווירה באיראן בערב הבחירות. הייתי מצפה מאובאמה להיות יותר נחרץ. כמובן שאף אחד לא מאשים את ארה"ב שהיא מחבבת את אחמדינג'אד, אבל הרשי לי להאשים את ארה"ב בשביעות רצון מהמצב הנוכחי במזרח התיכון-הרי למה צריך את כל הזעזועים והמהפכות האלו, פשוט תעשו תהליך שלום ותשתקו. לא מצפה ולא מעוניין שאובאמה ינחית כוחות בטהראן, כן הייתי מצפה ממנו לפעול בהקדם להחרפת הסנקציות ולמילים יותר נחרצות, גינוי באו"ם, החזרת השגרירים האיראנים מאירופה ועוד עוד…

  2. בנוגע להתבטאות הזו על מתאם סטטיסטי, על שמירת ושעתוק מנגנוני דיכוי שמעת? או שזה כבר יותר מידי פילוסופי בשבילך?

 • האום  ביום יוני 23, 2009 בשעה 15:32

  שניכם מבלבלים את המוח. האזרח עם הניק הכל כך בורגני ומטומטם מתחזה למבין גדול באיראן חי על אידיליות ושנאה אוטופית ואת כל היידע הגדול שלו הוא סוחב מהאינטרטנט במקריות של אהבל ובטוח שמישהו גם נכנס לקרוא את החיבורים הרעיוניים שנשארים אצלו במוח ותמיד עם לינקים למקומות הכי הזויים שיש.

  אזרח 2 ולפימיניסטית המתלהמת (עצבנית מהחום או מה?) אתם צודקים שניכם, הכי טוב שאובאמה לא יתערב בעניינים הפנימיים של אף אחת ממדינות העולם כי זה לא פוליטיקלי קורקט, שיישב על הגדר לנוח עד סוף הקדנציה שלו, שהוא ואשתו ילכו לבלות באירועים חגיגים בבתי מלון ובהצגות מה הוא צריך בעיות?
  הכי טוב לאובהיימה לפרגן לאחמדינג'ד תאמין לי שהוא מזדהה איתו הרבה יותר מאשר עם שמעון פרס.

 • פמיניסטית  ביום יוני 23, 2009 בשעה 16:03

  1.אתה צודק. אובמה כמובן מעוניין בהמשך כהונתו של אחמדינג'ד, ולכן שותק בנוגע לבחירות ולמפגינים. אובמה בכלל תומך באחמדינג'ד, והוא מוסלמי קיצוני. קוראים לו אפילו "חוסיין"!
  קיצר, אתה כמובן היועץ הטוב ביותר בעולם לבטחון לאומי ויחסים בינלאומיים. אתה שולח תגובה זו ממחשבי הבית הלבן או הפנטגון. אתה יודע להפיל משטרים חשוכים.

  2. איזה מנגנון שעתוק ודיכוי עובד על מרחב בדיוק, שגורם לו להצביע לימין? הוא מרוקאי ליכודניק ממחנה יהודה שזוכר לבגין חסד נעורים? הוא אדם די אינטיליגנטי (יש לו משקפיים, ראיתי בתמונה), והוא ככל הנראה גם מדבר כמה שפות, כולל, תחזיק טוב – לטינית עתיקה! בחיי, הוא אפילו מתרגם את תוכעסידס או משהו כזה. מרחב אמור להיות מודע לאינטרסים הפוליטיים שלו, ולפי כך להצביע משהו בסביבות מרצ. אבל יותר חשוב לו לזבל את השכל על וילנר וסטאלין. כאילו שמישהו ממעריציהם של וילנר וסטאלין בכלל קורא את הבלוג שלו, וכאילו שאם הוא היה קורא היה אכפת לו.

  מדגדג לי שהמגיב "האום" הוא דוד בתחפושת. לכן אמנע מלהגיב לשטויות שלו.

 • האום, לא דוד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 16:16

  ההתבטאויות שלך מזכירות לי את תומכי אחמדינג'ד ואת יכולה להוסיף עליהן גם את הגישה הגזענית של עדת ההומואים והלסביות שמוכנים לשרוף כל מי שחושב שצריך לבודד אותם מהחברה. ההתלהמות שלך לא ראויה לתגובה .

  תרשי לי לא להסכים עם קשקושיך המטופשים, את
  דומה בראש לאמריקקים ולאובהיימה זה שיושב על הגדר רגל פה ושם והולך להצגות בברודווי, לכי לאמריקקה ותעזבי את ודומיך
  את מדינת ישראל, אין לכם פה מה לחפש יותר

 • אזרח2  ביום יוני 23, 2009 בשעה 16:46

  פימינסטית – לא יפה להכניס מילים לפי. אני מצטער לקלקל לך, כי אני יודע שאת פשוט לא יכולה להימנע מלתייג אותי ככזה, אבל אני לא טוקבקיסט ממוצע מ-ynet (כמו האום למשל) וממש לא מעניין אותי שמו הפרטי של אובאמה ובאיזה אלוהים הוא מאמין.
  בנאום קהיר (ולפני כן בתורכיה), אובאמה החל בדיאלוג עם העולם המוסלמי המתון, דיאלוג מפוייס שיצר אווירה חדשה. תגובתו המגומגמת בשבוע האחרון לאור האירועים האחרונים באיראן פוגעת במאמצים אלו. אגב, סביר להניח שהלחץ התקשורתי יעשה את שלו והממשל יחריף תגובתו, אך מעט מאוחר מידי, הייתי אומר.

 • טול  ביום יוני 23, 2009 בשעה 18:17

  השמאל לא עושה לעצמו חיים קלים, ולא מוחה כפיים למאבק חופש נגד אחרים.
  החוכמה היא להיות נגד דיכוי שנעשה בשמך, על ידי אלה שמשום מה קוראים לך "אחי" ומבקשים ש:"תדאג לעצמך".
  המוסר של דוד ושל חבריו בימין הוא להכות על חזה של אחרים: "אשמתם, בגדתם, גזלתם".

  אגב, אם מחר חמנאי יורה לאחמדיניג'אד להתפייס עם ישראל ולרכוש ממנה ציוד לפיזור הפגנות, מיד כל דוברי הממשלה יגלו שהוא איש מתון ונאור ו"ידיד אמת", ודוד יחזור אחריהם כמו תקליט.
  (ראה יחסו לרוצח ההמונים ג'ורג' בוש).

 • מוקי  ביום יוני 23, 2009 בשעה 18:17

  ארה"ב היא מעצמה וכמו כל מעצמה יש לה אינטרסים גלובליים שלא ממש מתיישבים תמיד עם זכויות אדם
  ודברים נאצלים שכאלה.

  אמריקה כרגע לא מסוגלת ליזום מהפכה באיראן ואין לה שום עניין במהפיכה שלא היא יזמה.
  האינטרס האמריקאי באיראן הוא יציבות קודם ושלטון פרו-אמריקאי אחר כך. אין לארה"ב שום יכולת לשלוט על התפתחות העניינים במהפיכה שלא היא תכננה ומכאן משנה הזהירות שהיא נוקטת.

  ולגבי נבואות האבדון – במה זה שונה מהאביב של פראג ב1968 ? התסריט פה הוא כמעט זהה ולא נראה ש1968 מהווה את שקיעת המערב אל מול הסובייטים או משהו אפוקליפטי שכזה.

 • טול  ביום יוני 23, 2009 בשעה 18:17

  השמאל לא עושה לעצמו חיים קלים, ולא מוחה כפיים למאבק חופש נגד אחרים.
  החוכמה היא להיות נגד דיכוי שנעשה בשמך, על ידי אלה שמשום מה קוראים לך "אחי" ומבקשים ש:"תדאג לעצמך".
  המוסר של דוד ושל חבריו בימין הוא להכות על חזה של אחרים: "אשמתם, בגדתם, גזלתם".

  אגב, אם מחר חמנאי יורה לאחמדיניג'אד להתפייס עם ישראל ולרכוש ממנה ציוד לפיזור הפגנות, מיד כל דוברי הממשלה יגלו שהוא איש מתון ונאור ו"ידיד אמת", ודוד יחזור אחריהם כמו תקליט.
  (ראה יחסו לרוצח ההמונים ג'ורג' בוש).

 • תאצ'ר  ביום יוני 23, 2009 בשעה 18:24

  סר דייוייד, מה יש לך נגד סר אחמד?
  הוא לא שמרן?
  הוא לא דוגל בערכי משפחה?
  הוא לא בז לאינטלקטואלים יפי נפש ההוזים על ערכים אוניברסלים?
  הוא לא דוגא בראש ובראשונה לארצו, לעוצמתה ולכושר עמידתה?
  הוא יפה נפש עם פירסינג בגבות?
  הוא מצטט את מרכס?

  תן לסמאלנים יפי הנפש לתמוך באספסוף זונא הסדר שמשתולל ברחובות טהראן.

 • קומוניסט צעיר  ביום יוני 23, 2009 בשעה 18:37

  לבי עם המפגינים האמיצים באיראן ומקווה שהם יצליחו.
  אלא שכך מקובלני ממורי ורבי מ' ב"ח, מזכיר התא שלי:

  "לפעמים עדיף לשתוק מאשר לנבוח יחד עם הפשיסטים

 • האום  ביום יוני 23, 2009 בשעה 19:22

  התגובות שלך גרועות מהמתלהמים בטוקבקים אילו לפחות היית אומר משהו שאפשר לזכור שנייה אחרי שקראנו, אלא מה? שאתה לא זוכר מה אתה אומר אז אז איך אחרים יזכרו?

  טוקבקיסטים טובים בווינט הם כאלה שקולם נשמע ברור יותר לכאן או לכאן מהתגובות שלך אזרח סוג ב' ושל האזרח טרול מתחזה שמציף את אתר רשימות שנים בתגובות שנאה לינקים הזויים חסרי הגיון
  המעידים על בורות אדירה.

 • האום  ביום יוני 23, 2009 בשעה 19:24

  ולכל יתר המבינים הגדולים את אובהיימה והאמריקקה תנו לו זמן, עוד זמן, תנו לו להנות, הוא בא לעשות כיף בבית הלבן, זה שאתם מבינים לליבו זה יפה, ממש מקסים, רק כמה חבל שזה הנשיא האמריקני הגרוע ביותר שהיה ושיהיה אי פעם באמריקה.

 • תגיד  ביום יוני 23, 2009 בשעה 19:38

  כמה הפגנות בדיוק ארגנת לסולידריות עם המפגינים באיראן?
  כמה זה מעסיק את אמנון לורד או את חותובלי או את ארנס או אתאו את רון ברימן או איש ימין אחר?
  ההפגנה היחידה שהייתה מול שגרירות ארצות הברית לא הייתה של אף גורם צ פוליטי, אבל מסקר חטוף נראה לי שרוב מכריע של המפגינים היו מצביעי מרצ ושמאלה.
  זה שאתה מאשים אחרים שלא עושים מספיק עדיין לא אומר שאתה כן עושה.

 • וחוץ מזה  ביום יוני 23, 2009 בשעה 19:42

  אילולא עברך השמאלי הייתה נוהג כאיש כאיש ימין מצוי:
  היית אומר שאחמדיניג'אן עדיף ל"הסברה" הישראלית ושטוב ש"ערבים" או "מוסלמים" הורגים אחד את השני.

 • ד.ט  ביום יוני 23, 2009 בשעה 20:32

  באירן יש תמיכה ציבורית גם למחנה השמרני. כנראה הרוב נגדו, אבל זה דבר שיכול להשתנות. דווקא התערבות קולנית מדי ממדינות זרות יכולה ליצור מפנה בדעת הקהל לטובת המשטר הנוכחי (כך זה קורה בדר"כ). מנהיגים כמו אובמה יכולים אולי להגביר קצת את הווליום, כדי לשדר מסר בהיר יותר למפגינים ולעודדם, לא יותר. האירנים ישתחררו בעצמם (רוב המדינות הדמוקרטיות נעשו דמוקרטיות בכוחות עצמן) או שלא ישתחררו כלל.

  בכל אופן, מכאן ועד הצהרות על שקיעת המערב, שאותן אנו שומעים כבר יותר ממאה שנים, רחוקה הדרך. מה שקורה באירן עצמה הוא ככל הנראה אבן-דרך בתהליך הפיכתה של אירן (בכוחות עצמה) מתאוקרטיה עם סממנים דמוקרטיים לדמוקרטיה של ממש; תהליך שסופו התעצמות המערב והרחבת גבולותיו. (ה"מערב" לעניינו כבר מזמן אינו מוגבל לאירופה ולמושבותיה לשעבר, ויפן ודרום קוריאה למשל הן חלק ממנו, בדרכן).

 • עידו לם  ביום יוני 23, 2009 בשעה 20:35

  אבל הפעם הגזמת, מאיפה הרהבת עוז לכנות חלאה מצחינה כמו טרוצקי נביא? האם צריך להזכיר לך שהוא לא פחות מלנין בגד במהפיכה והתחיל לרצוח ללא הבחנה את מתנגדיו? הם צריך להזכיר לך שהוא ולנין הקימו את התשתית למדינת משטרה הרצחנית ביותר שקמה בהיסטוריה ולמעשה סטלין לא חידש דבר אלא קיבל ירושה?והכי חשוב האם צריך להזכיר לך את דברי מקסים גורקי שהיה בוא באמת מן הנבואיות שאמר:ללנין וטרוצקי איןכול מושג על זכויות האדם הם הושחתו זה מכבר על ידי רעל העוצמה.

 • ari k  ביום יוני 23, 2009 בשעה 21:45

  דוד היקר
  השמאל הישראלי עסוק בשנאה עצמית, בהמשך בניית הדה-לגיטימציה של הציונות האלימה ובציר "קהילת ההתנצלות" בפני הפלשתינים במרכזו מילת הקסם השבה ועולה הלא היא: הכיבוש

  למי יש זמן לאיראן ולאיראניות? קודם הפלשתינים ואנא קבלו את התנצלותינו, פלשתינים יקרים, על כך שאנו מבקשים קצת הגדרה עצמית לעמנו

  סליחה
  סליחה
  סליחה

 • dugmanegdit  ביום יוני 24, 2009 בשעה 0:36

  הערב קטנה בעניין התמהוני הקורא לעצמו "אזרח": הוא תמיד מביא ציטוטים לא מדוייקים, מוצאים מהקשרם או כאלה שנבדו מהרהורי ליבו של זייפן כלשהו באיזה אתר אינטרנט. אני חושב שהפתרון הטוב ביותר הוא פשוט להתעלם.

 • גיא  ביום יוני 24, 2009 בשעה 9:19

  המגיב הראשון לפוסט הזה הוא לוזר טיפש וחסר חיים שמוצא את סיפוקו בהצפת אתרי אינטרנט.

  התשפוכת שעלוב הנפש הזה מנפיק היא רק לצרכים אישיים שלו ואין שום טעם להקדיש לה אפילו שניה אחת.

 • פמיניסטית.  ביום יוני 24, 2009 בשעה 11:42

  המגיב "אזרח" הוא אחד המגיבים הטובים ביותר האתר הזה. ודוד סתם מיידה רפש תחת אלפי שמות בדויים כהרגלו.

  אזרח2- אובמה לא תומך באחמדינג'ד, הוא "משאיר את האופציות על השולחן", הוא מגנה את ההפגנות והוא באופן כללי עושה כל מה שאפשר בלי לגרום לזיהוי של המפגינים עם ארה"ב. בנוסף, ניתן להניח שיש כל מיני אמצעים שבהם ארה"ב תומכת במפגינים בשושו.
  כשאמריקה מצליחה לקדם דמוקרטיה, היא עושה את זה באופן דיסקרטי, כמו שתמכה במפגינים בגיאורגיה ואוקראינה שהתנגדו למשטרים הרודניים שלהם, ולא בהצהרות בומבסטיות או פלישות רצחניות. זה ההבדל בין הניאו-קונס לליברלים, או אפילו לסתם שמרנים.

 • רשימות  ביום יוני 24, 2009 בשעה 12:08

  זה שתכתבי מליון פעם שמדובר בדוד לא יגרום לאיש להאמין שמדובר בדוד. דוד לא מתחזה פה תחת שמות בדויים, מי שמתחזה זה דווקא אתה. תתן לו קצת יותר קרדיט כי מגיע לו. מדובר באנשים ריאליים שקוראים את העובדות ולא מציפים כמוך תחת השם אזרח ופימיניסטית ועוד ניקים אתרים ברשימות.

  תכניס/י כבר לראש שלך יא אזרח
  שדוד יכול בקלות לחשוף את האי פי שלך וחבל שהוא לא עושה זאת, המתחזה זה רק אתה. מומלץ לדוד לחשוף את האי פי של המתקרא אזרח .
  כי נמאס ממנו.

 • פמיניסטית  ביום יוני 24, 2009 בשעה 12:21

  אם אתה באמת רוצה להיות בטוח שאני לא "אזרח" או אחד המגיבים האחרים, שדוד יחשוף את כתובת האיי פי שלי. מצדי. אני לא קנאית לאוסף של מספרים אקראיים. אני יכולה לתת לך גם מספר תעודת זהות אם אתה רוצה. שם ושם משפחה אני מעדיפה שלא לחשוף מסיבותיי שלי. המגדר שלי הוא נקבה אגב.

  אני מקווה רק שדוד יחשוף גם את האיי פי שלו ושל המגיבים האחרים שהוא מתחזה אליהם כאן. שיראה את שלו ואני אראה את שלי.

 • דוד  ביום יוני 24, 2009 בשעה 12:25

  לחזור לדיון שקול ורגוע. אין לי שום כוונות להתעסק עם כתובת IP, תעודות זהות וכיו"ב. זה מיותר בעיניי.

 • מ. שי  ביום יוני 24, 2009 בשעה 14:33

  נמאס כבר מהיצור הזה

 • dugmanegdit  ביום יוני 25, 2009 בשעה 9:02

  היא. לא. אזרח. מה. פתאום. ושדוד. יחשוף. היא. לא. מפחדת. נקודה. יש. הרגלים. שקשה. להיפטר. מהם. נקודה.

 • זו  ביום יוני 25, 2009 בשעה 10:04

  מי שהתעשייה שלו מפוחת יותר רוצה לרמוס את כל השאר, והם נאבקים לעצמאות. כל מאבק נגד הגמוניה האמריקנית דומה למאבקוו של איינדה. עדיף עצמאי וחשוך מאשר ליברלי וגרורה אמריקנית.

 • טודה  ביום יוני 25, 2009 בשעה 10:11

  לא שמעתי את מוסאווי יוצא נגד שלטון האאיאטולות ונגד מדינת ההלכה. להפך, להפך, הוא כמה פעמים נשבע לה אמונים.
  על זיוף תוצאות הבחירות אין לי מושג.
  מה שנמה שנראה לי זה בסך הכול להשאיר משטר דומה אך בתפקיד עוד כלב שמירה של האימפריאליזם האמריקני, ואמריקה לא נאבקת על ציוויליזציה, אלא על שליטה וניצול.
  בשביל מאבק לסעודיה שיעית אני לא נוקף אצבע, חבל רק על הצעירים האידיאליסטים שנפצעים ונהרגים סתם.

 • כאן הגדה השמאלית  ביום יוני 26, 2009 בשעה 15:12

  http://www.hagada.org.il/hagada/html/

 • אין ספק  ביום יוני 27, 2009 בשעה 1:23

  אין ספק, זה נכון.
  הציוויליזיה המערבית מתה, הלכה, נפלה שדוד, גישטורבן, קאדוק, כפות, ז"ל, מנוחה, אללא ירמחה, תנצב"ה, ברוך דיין האמת.

  איך אני יודע?

  עיינתי במאמר "ליל הסדר בין פולקלור לתובענות דתית ולאומית"

 • אבי  ביום יוני 27, 2009 בשעה 14:37

  בגדה השמאלית כן פרסמו מאמר שתומך במחנה מוסאווי
  http://hagada.org.il/hagada/html/modules.php?name=News&file=article&sid=6813
  ובכלל כל מדינות המערב יוצאות נגד מה שקורה באירן
  http://www.norwaypost.no/content/view/22192/1/
  והפגנה בשבדיה מחוץ לשגרירות אירן, אף כונתה באירן "מתקפה טרוריסטית"
  http://www.thelocal.se/20316/20090627/
  אם אתה מתכוון שאין אף מדינה מערבית שחשיבה את מה שקורה באירן כתירוץ בשביל לפלוש אליה ולהפציץ ולהרוג את אזרחיה, אז אתה צודק, אין מדינה מערבית שרוצה לפלוש לאירן חוץ מישראל.

 • דוד  ביום יוני 27, 2009 בשעה 19:19

  ראשית, בכל אתרי השמאל, המאמרים הם ציטוטים וראיונות אבל לא נקיטת עמדת רצינית, מנומקת, בשם אומרה. זו טקטיקה קומוניסטית ידועה מאוד שמלמדת על מחלוקות פנימיות.

  שנית, השמאל לא יצא בהמוניו להפגין סולידריות עם ההמונים באיראן, וכשהיו הפגנות, הן היו של ליברלים ודמוקרטים – לא של השמאל.

  בארץ, אפילו לא אירגנו משמרת מחאה מול ארה"ב על שתיקתה נוכח הדיכוי הרצחני בטהרן.

 • אבי  ביום יוני 27, 2009 בשעה 23:50

  והימין הישראלי כן ארגן משמרת מחאה מול שגרירות ארה"ב? נתתי לך לינק לרה"מ נורבגיה הסוציאליסט שביקר בחריפות את המצב באירן, לא ראיתי שמנהיגים ימנים היו חריפים יותר ממנו והציעו משהו יותר מגינוי.

 • דוד  ביום יוני 28, 2009 בשעה 11:09

  בכל האתרים הניאו-שמרניים הידועים ולקרוא את העמדה לגבי המהפכה האיראנית הגוועת.

  למשל: כתב העת השמרני הידוע "וויקלי סטנדרד" הקדיש גיליון שלם ל"מהפכה האיראנית החדשה" (http://www.weeklystandard.com/).

 • עגבנייה  ביום יולי 7, 2009 בשעה 0:46

  הנה, עמדה מפורטת וברורה של אחד הכותבים המרכזיים בגדה השמאלית:

  http://www.hagada.org.il/hagada/html/modules.php?name=News&file=article&sid=6844

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d בלוגרים אהבו את זה: